Level 4

Đối tượng: Học sinh đã hoàn thành level 2.
Thời lượng: 16 tiết (30 phút/tiết).
Khóa học miễn phí.
Mục tiêu khóa học: Dựa trên kiến thức và kỹ năng có được ở các khóa học trước đó, học sinh liên tưởng sâu cả ba giai đoạn ván cờ. Ở giai đoạn này, học sinh không chỉ biết bắt quân mà còn bắt quân với định hướng phát triển tối đa lực lượng. Khóa học bao gồm ba chủ đề chính: “Phương pháp phát huy sức mạnh quân cờ”, “Các đòn chiến thuật cơ bản”, “Các nguyên tắc khai cuộc cơ bản”.
Học sinh hoàn thành level 4-5-6 sẽ đạt hệ số ELO 800-1000.

Nội dung khóa cờ vua sơ cấp 1:
Bài 27: Tích cực lực lượng – I.
Bài 28: Tích cực lực lượng – II.
Bài 29: Đòn tấn công đôi.
Bài 30: Đòn ghim.
Bài 31: Đòn loại trừ quân phòng thủ.
Bài 32: Ba nguyên tắc vàng trong giai đoạn khai cuộc.