Level 4

Đối tượng: Học sinh đã hoàn thành level 3 hoặc được HLV đánh giá đủ năng lực.
Thời lượng: 16 tiết (30 phút/tiết).


Mục tiêu khóa học: Dựa trên kiến thức và kỹ năng có được ở các khóa học trước đó, học sinh liên tưởng sâu cả ba giai đoạn ván cờ. Ở giai đoạn này, học sinh không chỉ biết bắt quân mà còn bắt quân với định hướng phát triển tối đa lực lượng. Khóa học bao gồm ba chủ đề chính: “Phương pháp phát huy sức mạnh quân cờ”, “Các đòn chiến thuật cơ bản”, “Các nguyên tắc khai cuộc cơ bản”.
Học sinh hoàn thành level 4-5-6 sẽ đạt hệ số ELO 800-1000.