Bài 30: Đòn ghim quân

Bài 30: Đòn ghim quân

I. Đòn ghim quân là gì ?

Đôi khi một quân cờ bị tấn công không thể chạy được bởi vì sẽ làm lộ mục tiêu giá trị cao hơn ở phía sau. Trường hợp này gọi là ghim quân. Chỉ có 3 quân tấn công tầm xa là Xe, Tượng, Hậu là có thể thực hiện đòn ghim.

Hình trên, Tượng đen không thể chạy được vì làm lộ vua phía sau. Xe f1 là quân ghim, Tượng f4 là quân bị ghim, Vua là mục tiêu phía sau.

Hình trên, Xe trắng không thể chạy được vì làm lộ Hậu phía sau. Tượng a6 là quân ghim, Xe c4 là quân bị ghim, Hậu f1 là mục tiêu phía sau.

Xe đen không thể xuống e1 chiếu vì lộ Vua phía sau. Khi Vua đứng phía sau gọi là ghim quân tuyệt đối.

Xe đen có thể xuống e1 dù lộ Hậu phía sau. Khi Vua đứng phía sau gọi là ghim quân tương đối.

II. Đòn ghim với mục tiêu phía sau là Ô yếu

Trường hợp mục tiêu phía sau không phải là Vua hoặc Hậu mà là một Ô yếu, tức một bên có thể bị chiếu bí từ ô này.

Mã đen không thể chạy vì lộ ra ô yếu f8.

Mã trắng không thể chạy vì lộ ra ô yếu d5

III. Cách phát hiện đòn ghim

Để phát hiện đòn ghim, người chơi cần quan sát:

  1. Xem dối phương có 2 quân nào cùng nằm trên một cột, hàng hoặc đường chéo ?
  2. Quân cờ nào không được bảo vệ ?
  3. Ta có thể chiếu bí đối phương ở ô nào ?

Ví dụ 3.1

Ví dụ 3.2

Ví dụ 3.3

IV. Ván cờ minh họa

Ván cờ minh họa 4.1

Ván cờ minh họa 4.2

Ván cờ minh họa 4.3

Ván cờ minh họa 4.4

V. Bài tập thực hành

Bạn nhấp vào link từng module để làm bài tập tương tác. Hint: Gợi ý, Solution: giải đáp.

ĐÒN GHIM QUÂN YẾU + VUASỐ BÀI
Module 120
Module 220
Module 310
ĐÒN GHIM QUÂN YẾU + Ô YẾU
Module 412
Module 513

Các khái niệm trong bài này: Quân ghim, quân bị ghim, mục tiêu phía sau, quân yếu, ô yếu.