Level 6

Đối tượng: Học sinh đã hoàn thành level 5.
Thời lượng: 16 tiết (30 phút/tiết).
Mục tiêu khóa học: Khóa học có nội dung tương tự level 5 nhưng đưa vào các bài tập nâng cao nhằm củng cố kiến thức ở giai đoạn trước.
Học sinh hoàn thành level 4-5-6
sẽ đạt hệ số ELO 800-1000.

Nội dung khóa 6:
Bài 38: Các kỹ thuật chiếu bí.
Bài 39: Tàn cuộc Tốt.
Bài 40: Khai thác sai lầm trong khai cuộc.
Bài 41: Phòng thủ.
Bài 42: Lập kế hoạch chuyển quân.
Bài 43: Tạo thế chiếu bí.
Bài 44: Cờ bí và tránh cờ bí.
Bài 45: Giành ưu thế vật chất.