Level 1

Đối tượng: Học sinh mới, chưa biết gì về cờ vua.
Thời lượng: 16 tiết (30 phút/tiết).
Mục tiêu khóa học: Khóa học bao gồm 8 chủ đề. Trọng tâm chính của khóa học là giúp học sinh nắm vững chi tiết về điểm mạnh và điểm yếu của từng quân cờ, khả năng ăn quân và di chuyển. Kết thúc khóa học, học sinh có khả năng: xếp cờ đúng, nắm bắt được giá trị của các quân, chơi từng quân cờ và phối hợp với các quân cờ khác mà không vi phạm luật.
Học sinh hoàn thành level 1-2-3 sẽ đạt hệ số ELO 600-800.

Nội dung khóa 1:
Bài 1: Tổng quan về cờ vua: Nguồn gốc – Luật chơi.
Bài 2: Nước đi các quân: Xe – Tượng – Hậu – Mã – Vua.
Bài 3: Thực hành nước đi các quân.
Bài 4: Nước đi của Tốt.
Bài 5: Thực hành nước đi của Tốt.
Bài 6: Chơi ván cờ đầy đủ quân.
Bài 7: Tấn công và phòng thủ: Khái niệm – Bốn phương pháp phòng thủ.
Bài 8: Thực hành đòn tấn công và phòng thủ.