Bài 31: Đòn loại trừ quân phòng thủ

Bài 31: Đòn loại trừ quân phòng thủ

I. Khái niệm

Đòn loại trừ quân phòng thủ là chiến thuật thường dùng trong thi đấu. Khi một bên mượn việc đổi quân hoặc thí quân để đạt được mục đích loại bỏ một quân phòng thủ quan trọng của đối phương, từ đó giành được ưu thế vật chất hoặc thế trận.

II. Ba cách loại trừ quân phòng thủ

Để loại trừ quân phòng thủ của đối phương ra khỏi trận địa, ta có 3 cách sau:

  1. Ăn hoặc đổi quân có vai trò phòng thủ.
  2. Đuổi quân đối phương khỏi vị trí phòng thủ.
  3. Thí quân để dẫn dụ quân đối phương rời khỏi vị trí phòng thủ.

III. Phương pháp làm bài

Để tiến hành đòn tiêu trừ quân phòng thủ, học sinh cần lưu ý :

  1. Đối phương có ô yếu hoặc quân yếu trong hình trận ?
  2. Đâu là quân phòng thủ ô yếu hoặc quân yếu đó ?
  3. Có thể tiêu diệt hoặc dẫn rời quân phòng thủ này không ?

IV. Ván cờ minh họa

IV. Bài tập thực hành

Học sinh nhấp vào link từng module để làm bài tập tương tác. Hint: Gợi ý, Solution: giải đáp.

Ăn quân phòng thủSố bài
Module 120
Module 213
Đuổi quân phòng thủSố bài
Module 310
Module 413
Thí quân dẫn dụSố bài
Module 520
Module 625

Các khái niệm trong bài này: Quân phòng thủ, quân cờ bị quá tải, thí quân, dẫn dụ