Bài 22: Phòng thủ nước chiếu bí

Bài 22: Phòng thủ nước chiếu bí

I. Lý thuyết

Tương tự khi bị tấn công, ta có bốn cách phòng thủ khi bị đe dọa chiếu bí.

  1. Bảo vệ
  2. Ăn hoặc đổi quân tấn công
  3. Che chắn
  4. Chạy Vua

Cách 1: Hình dưới Hậu đen lùi về để bảo vệ ô g7.

Cách 2: Hình dưới, Đen đổi Hậu để hóa giải mối đe dọa ở g7.

Cách 3: Hình dưới, Đen tiến tốt để che chắn đe dọa chiếu bí ở g7.

Cách 4: Hình dưới, Đen chạy Vua để tránh nước chiếu bí ở g7.

II. Thực hành

Bạn nhấp vào link từng module để làm bài tập tương tác.

Phòng thủ nước chiếu bíSố bài
Module 120
Module 220
Module 320
TỔNG =60
Thực hành level 3 bài 22
Ông bố bị con gái chiếu bí