Bài 23: Hòa cờ

Bài 23: Hòa cờ

I. Lý thuyết

Ta đã học trong bài 13 các trường hợp hòa cờ. Khi có ưu thế thì ta tránh rơi vào các trường hợp: cờ bí, chiếu mãi, bắt mãi. Ngược lại, khi yếu thế thì ta nên đưa về các hình cờ hòa trên.

Ví dụ 1

Trắng tùy tiện tiến Vua vô tình chặn mất ô thoát a7 của Vua đen. Đen rơi vào thế cờ bí và hòa cờ.

Ví dụ 2:

Đen tiện tay ăn Tượng khiến Vua trắng không thể lùi về g2. Trắng vô tình rơi vào thế cờ bí và được hòa cờ.

Ví dụ 3

Trắng không muốn mất Xe hoặc Mã nên tiến Vua giữ thành ra cờ bí.

Ví dụ 4

Trắng tham ăn tốt bị đen chiếu mãi ở g1 và g2 thủ hòa.

Ví dụ 5

II. Đặt quân cờ ô nào để hòa ?

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

III. Tránh cờ bí và thủ hòa bằng cờ bí

Bài 8: Ván cờ James Congdon vs Eugene Delmar, 1880.

Hỏi: Trong thực chiến, đen đi Hd4-c3 đổi Hậu. Đây có phải nước hay ? Hãy giải thích tại sao.

Đáp án: Đen đi Hd4-c3 là nước cờ non yếu, bên trắng lập tức thí Hậu để đưa về hình cờ bí và thủ hòa.

Bài 9: Ván cờ giữa 2 kỳ thủ nhí.

Hỏi: Trắng cho rằng nước Md5-f6 có thể vừa bắt Xe vừa dọa chiếu bí ở h7. Đây có phải nước hay ? Hãy giải thích tại sao.

Đáp án: Trắng đi Md5-f6 là nước cờ non yếu. Vì đen có thể chiếu sau đó thí Xe ở h1 để tạo hình cờ bí.

Bài 10: Ehrhardt Post vs Aron Nimzowitsch, Barmen 1905

Hỏi: Trong thực chiến, trắng chạy Vc2-c1. Đây có phải nước hay ? Hãy giải thích tại sao.

Đáp án: Nước Vc2-c1 là nước yếu. Vì đen có thủ đoạn thí Xe Xc8-b8 để thủ hòa.

Bài 11: Mikhail Chigorin vs Carl Schlechter, Osten 1905

Hỏi: Danh thủ Chigorin cho rằng sau khi bức đen đổi Hậu bằng nước Hd4-b6 thì ông sẽ thắng nhờ ưu thế hai tốt thông. Bạn có đồng ý với nhận định này của ông không ? Hãy giải thích tại sao.

Đáp án: Chigorin phán đoán sai lầm. Trong thực chiến, đen có thủ đoạn thí Hậu để đưa về thế cờ bí.

Bài 12: Vladimir F Titenko vs Jacob Murey, Moscow 1963.

Hỏi: Bên đen đang kém hơn một Xe. Nhưng đen đã tìm ra cơ hội để thủ hòa. Bạn biết đó là nước nào không ?

Đáp án: Đen thí Hậu với Hd2-c1, sau khi trắng Hc8xc1 thì cờ bí.

Bài 13: Larry Evans vs Samuel Reshevsky, US Championship 1963-1964

Hỏi: Trắng đi nước nào để thủ hòa ?

Đáp án: Đen sẽ thí Xe g7. Nếu đen ăn Xe thì sẽ hòa cờ, còn không thì Xe trắng sẽ chiếu mãi ở hàng 7.

Các khái niệm: thí quân, chiếu mãi, bắt mãi.

Những trận đấu cờ mang tính chất quốc tế đầu tiên: Một trong những ván cờ đầu tiên lịch sử còn ghi nhận được là của linh mục Ruy Lopez , cha đỡ đầu của làng cờ Tây Ban Nha. Năm 1559 ông đến Roma trong dịp bình chọn Giáo Hoàng mới, tại đây ông đã thi đấu với hàng loạt các kỳ thủ bản xứ, ông đã thắng tất cả, dù trong số họ có nhà chơi cờ mạnh nhất Roma là Giovani Leonardo. Có lẽ đây là trận đấu quốc tế đầu tiên được biết tới với sự thừa nhận là người mạnh nhất.

Linh mục Ruy Lopez