Bài 9: Chiếu hay chiếu bí

Bài 9: Chiếu hay chiếu bí

I. Chiếu và cách thoát khỏi nước chiếu

Nước tấn công vua gọi là chiếu. Khi bị chiếu, Vua phải thoát khỏi nước chiếu ngay lập tức. Có 3 cách thoát khỏi nước chiếu:

  1. Chạy vua đến ô an toàn.
  2. Dùng quân cờ khác che chắn cho vua.
  3. Tiêu diệt quân chiếu.

Nếu cả 3 cách đều không được thì “chiếu bí“. Ván cờ kết thúc, bên bị “chiếu bí” thua cuộc.

Khi thực hiện nước chiếu thì người chơi không cần phải nói “chiếu”. Đây là hiểu lầm thường gặp ở những người chơi cờ mà không nắm vững luật (giữ im lặng trong quá trình thi đấu).

Cách 1: chạy Vua

Cách 2: Che chắn

Cách 3: Ăn quân chiếu

Vua đen bị chiếu bí

II. Thực hành chiếu Vua

Dùng Hậu chiếu Vua sao cho đen không thể ăn Hậu. Xem đáp án ở hình tiếp theo (ô màu vàng là đáp án, ô đỏ là bị ăn)

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

III. Thực hành thoát khỏi nước chiếu

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Bài 9

Bài 10

IV. Chiếu hay chiếu bí ?

Nếu chiếu vẽ mũi tên thoát khỏi nước chiếu bí. Xem đáp án ở hình tiếp theo, hình nào không có mũi tên màu xanh là chiếu bí.

Bài 11

Bài 12

Bài 13

Bài 14

Bài 15

Bài 16

Bài 17

Bài 18

Bài 19

Bài 20

Bài 21

Bài 22

V. Thực hành chiếu bí trong 1 nước

Bạn nhấp vào link của từng module để làm bài tập tương tác. Hint: gợi ý, Solution: đáp án.

Chiếu bí trong 1 nướcSố bài
Module 120
Module 2 20
Module 3 20
Module 4 20
Module 5 20
Module 6 20
Module 7 20
Module 8 20
Module 9 20
Module 10 20
Module 11 20
Module 12 20
Module 13 20
TỔNG 260
Bài tập thực hành level 1 – bài 9

Các khái niệm trong bài này: Chiếu, chiếu bí, thoát khỏi nước chiếu, che chắn, ăn quân chiếu.