Bài 8: Thực hành đòn tấn công và phòng thủ

Bài 8: Thực hành đòn tấn công và phòng thủ

I. Nhận diện những quân cờ đang bị tấn công

Tô màu đỏ quân cờ bị tấn công. Xem đáp án ở hình tiếp theo.

Bài 1:

Bài 2:

II. Tấn công an toàn

Trắng đi ô nào để tấn công mà không bị quân đen ăn ? Xem đáp án ở hình tiếp theo (ô màu xanh lá là ô an toàn, ô màu đỏ là bị quân đối phương ăn)

Bài 3:

Bài 4:

Bài 5:

Bài 6:

Bài 7:

Bài 8:

Bài 9:

Bài 10:

III. Ăn quân cờ không được bảo vệ

Bài 11:

Bài 12:

Bài 13:

Bài 14:

Bài 15:

Bài 16:

Bài 17:

Bài 18:

Bài 19:

Bài 20:

IV. Phòng thủ bằng cách bảo vệ

Bài 21:

Bài 22

Bài 23

Bài 24

Bài 25

Bài 26

Bài 27

Bài 28

Bài 29

Bài 30

V. Phòng thủ bằng cách chạy đến ô an toàn

Bài 31

Bài 32

Bài 33

Bài 34

Bài 35

VI. Phòng thủ bằng cách ăn quân tấn công

Bài 36

Bài 37

Bài 38

Bài 39

Bài 40

Bài 41

VII. Phòng thủ bằng cách che chắn

Bài 42

Bài 43

Bài 44

Bài 45

Bài 46

Bài 47

VIII. Bài tập bắt quân

Bạn nhấp vào link từng module để làm bài tập tương tác. Hint: Gợi ý, Solution: giải đáp.

Bài tập bắt quânSố Bài
Module 120
Module 220
Module 320
Module 420
TỔNG =80
Bài tập thực hành bắt quân level 1 – bài 8