Bài 5: Thực hành nước đi của Tốt

Bài 5: Thực hành nước đi của Tốt

I. Tìm đường đi

Bạn hãy đi tốt trắng đến ô h7.

Bạn click đăng ký tài khoản, sau đó đăng nhập để làm bài thực hành.

II. Đấu ván cờ cùng bạn bè

Trò chơi bắn xe tăng. Luật chơi: bên trắng thắng khi có một chiếc xe tăng (Tốt) chạy xuống hàng 8, bên đen thắng khi có một chiếc xe tăng chạy xuống hàng 1. Một cách khác để giành chiến thắng là ăn hết tốt đối phương.