Bài 4: Nước đi của Tốt

Bài 4: Nước đi của Tốt

Tốt tượng trưng cho bộ binh và là quân có giá trị nhỏ nhất trên bàn cờ. Trong giai đoạn khởi đầu, mỗi người chơi có 8 Tốt, Tốt trắng nằm ở hàng 2 còn Tốt đen nằm ở hàng 7 (gọi là hàng tốt), xếp ở vị trí như hình dưới:

Tốt đi thẳng, ăn chéo: đi thẳng tiến 1 ô, và ăn chéo 1 ô. Tốt không đi lùi hoặc ăn lùi, cũng không đi ngang hoặc ăn ngang. Tốt bị cản đường khi có quân cờ nằm ngay phía trước.

Ở hình tiếp theo tốt trắng không thể đi thẳng do bị cản đường nhưng tốt trắng có thể tiếp tục tiến tới bằng cách ăn chéo.

Người mới chơi thường hiểu lầm là tốt có thể ăn lùi như ở hình dưới.

Ở đây tốt trắng không thể ăn Xe và tốt đen không thể ăn Mã.

Tốt ở vị trí ban đầu (tốt trắng ở hàng 2, tốt đen ở hàng 7) có thể đi được 1 ô hoặc 2 ô tùy ý.

Tốt không thể đi 2 ô khi có quân cản phía trước như hình dưới đây

Các khái niệm: bộ binh, hàng tốt, tốt ăn chéo, tốt ăn lùi, tốt bị cản, tốt ở vị trí ban đầu, đi tùy ý.

Từ lúc nào thì các quy ước về luật chơi cờ vua được hình thành gần giống với luật cờ hiện đại ? Theo các nhà nghiên cứu về cờ thì đó là vào thời kỳ Phục Hưng, cuối thế kỷ 15 – đầu thế kỷ 16. Chính tại Châu Âu, những cải cách lớn về cờ xuất hiện: Lần đầu trên bàn cờ xuất hiện hình tượng người phụ nữ, đó là quân Hoàng Hậu thay cho quân Tể Tướng (vốn chỉ đi được một ô). Quân Hậu được ban cho quyền hành rộng lớn nhờ các nước đi tung hoành ngang dọc trên khắp bàn cờ. Những quy tắc cứng nhắc hạn chế sự sáng tạo trên bàn cờ cũng dần được gỡ bỏ mà điển hình là nước nhập thành độc đáo.