Bài 3: Thực hành nước đi các quân

Bài 3: Thực hành nước đi các quân

I. Thực hành nước đi của Xe

Dùng Xe trắng bắt tất cả quân và tốt đen.

Bạn click đăng ký tài khoản, sau đó đăng nhập để làm bài thực hành.

II. Thực hành nước đi của Tượng

Dùng Tượng trắng bắt tất cả quân và tốt đen.

III. Thực hành nước đi của Hậu

Dùng Hậu trắng bắt tất cả quân và tốt đen.

IV. Thực hành nước đi của Mã

Dùng Mã trắng bắt tất cả quân và tốt đen.

V. Thực hành nước đi của Vua

Dùng Vua trắng bắt tất cả quân đen. Lưu ý: Vua không đi vào ô do đối phương kiểm soát.

VI. Đấu ván cờ cùng bạn bè

Cuối cùng, bạn có thể rủ bạn bè chơi một ván cờ với các quân như hình dưới. Luật chơi: Đấu ván cờ 15 phút, trắng luôn luôn đi trước, đi và bắt quân bằng một tay (không được dùng hai tay), chạm quân thì phải đi hoặc ăn (khi chạm quân đối thủ), đi rồi không được đi lại. Khi ngừng ván cờ, ai ăn được nhiều điểm hơn sẽ thắng (tạm thời cho phép ăn Vua). Điểm các quân: Vua (10đ), Hậu (9đ), Xe (5đ), Mã (3đ), Tượng (3đ).