Đòn thí quân dẫn dụ

Đòn thí quân dẫn dụ

Lý thuyết

Thí là bỏ đi không cần. Trong thi đấu cờ vua khi một bên hi sinh một bộ phận binh lực nhằm dụ quân địch rời khỏi vị trí phòng thủ trọng yếu hoặc khiến quân địch mắc bẫy, gọi là thí quân dẫn dụ. Đòn này thường kết hợp với các thủ pháp chiến thuật khác như đòn tấn công đôi, đòn xiên, đòn tấn công mở…Sau đây là những mô-tif chiến thuật thường thấy:

Đòn thí quân kết hợp đòn tấn công đôi

Ví dụ 1:

Ví dụ 2: Đen thí Xe nhằm tạo điều kiện cho Mã tấn công đôi.

Ví dụ 3: Đen thí Xe nhằm tạo điều kiện cho Tượng tấn công đôi.

Đòn thí quân kết hợp đòn xiên

Ví dụ 4: Trắng hơn 1 tốt nhưng tốt sắp phong cấp lại bị Hậu đen kiềm chế. Hãy xem trắng dùng thủ pháp thí trước đoạt sau để giành chiến thắng.

Ví dụ 5: Tình thế bên trắng không lạc quan, Tốt đen đã áp sát thành và Vua trắng thì nằm ở vị trí bất lợi. Hãy xem bên trắng dùng thủ pháp chiến thuật xảo diệu để lật ngược tình thế.

Ván cờ minh họa

Cờ thế-Đố vui

Hãy tìm ra phương án giúp trắng giành chiến thắng. Đáp án bên dưới.

Bài tập

Học sinh click vào link từng module để làm bài tập tương tác.

Thí quân + tấn công đôi với MãSố bài
Module 120
Module 230
Module 2a33
Module 2b20
Module 2c41
Thí quân + Các đòn chiến thuật khácSố bài
Module 320
Module 420