Giải CLB cờ vua Sài Gòn mở rộng năm 2022

Giải CLB cờ vua Sài Gòn mở rộng năm 2022

Thời gian: 7h30 Chủ Nhật ngày 15/05/2022
Địa điểm: Hội trường Nhà thiếu nhi Bình Thạnh, 114 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Điều kiện tham gia: Học sinh từ level 4 trở lên.
Lệ phí: 200k/vđv
Hạn chót đăng ký ngày 12/05/2022.