Đăng ký đấu cờ với Lê Quang Liêm

Đăng ký đấu cờ với Lê Quang Liêm

Thời gian: 8g00 đến 11g00 sáng ngày 28/05/2022
Địa điểm: 215C Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11.
 Chỉ có 5 suất đăng ký, chốt danh sách ngày 25/05. Học sinh nhớ mang theo thư mời khi tham gia.